Wed 10/20/2021 StartFinishOfclDivisionTeamTypeOpponentNote By 
Royal Oak, Shrine H.S. 6:15a 7:15a  Soccer- Varsity Girls CYO PLAYOFFS Shrine Catholic #2   MB 
 Sun 10/24/2021 StartFinishOfclDivisionTeamTypeOpponentNote By 
St. Lawrence 9:45a 11:00a  Soccer- JV Boys Team Mass    MC 
9:45a 11:00a  Soccer - Varsity Boys Team Mass    MC